FANDOM


Arvindr - jeden z ocalonych przez elfów mieczy jeźdźców. Tak jak Támerlein jest strzeżony przez ród, ale przechowywany w mieście Nädindel. Nieznana jest jego barwa ani poprzedni właściciel.

Bronie
Bronie krasnoludów AscûdgamlnHûthvír
Młoty bojowe VolundMłot Rorana
Miecze Jeźdźców BrisingrZar'rocNaeglingTámerleinArvindrUndbitrIslingr