FANDOM


Arvindr - jeden z ocalonych przez elfów mieczy jeźdźców. Tak jak Támerlein jest strzeżony przez ród, ale przechowywany w mieście Nädindel. Nieznana jest jego barwa ani poprzedni właściciel.

Bronie
Bronie krasnoludów AscûdgamlnHûthvír
Młoty bojowe VolundMłot Rorana
Miecze Jeźdźców BrisingrZar'rocNaeglingTámerleinArvindrUndbitrIslingr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.