FANDOM


Dûrgrimst Feldûnost - jeden z krasnoludzkich klanów. Jego nazwa pochodzi od kóz górskich Feldûnostów. Zasłużył się podczas walk między Jeźdźcami a Zaprzysiężonymi dostarczając wojownikom mleka, mięsa i skór. Przywódcą klanu jest Galdhiem.