FANDOM


Dûrgrimst Gedthrall - klan krasnoludzki zajmujący się rzeźbiarstwem. Jego przywódcą jest Freowin. Jednym z jego członków jest również Skeg, rzemieślnik wyznaczony do odbudowy Isidar Mithrimu.