FANDOM


Dûrgrimst Gedthrall - klan krasnoludzki zajmujący się rzeźbiarstwem. Jego przywódcą jest Freowin. Jednym z jego członków jest również Skeg, rzemieślnik wyznaczony do odbudowy Isidar Mithrimu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.