FANDOM


Dûrgrimst Quan - krasnoludzki klan kapłanów. Jego grimstborithem jest Gannel. Posiada olbrzymie wpływy polityczne z racji bogactw przeznaczanych przez lud na utrzymywania świątyń.