FANDOM


Okazy sztuki z dziedziny literatury, rzeźby, tkactwa, malarstwa i architektury oraz pojęcia z nimi związane i ich twórcy (poeci, rzeźbiarze...).

Wszystkie elementy (20)