FANDOM


Ocean - gigantyczny akwen, otaczający Alagaësię od strony zachodniej. Zamieszkany jest przez niezliczone egzotyczne stwory w tym gigantyczne węże morskie, nïdhwale; smok Fundor znany był z zabicia jednego z nich. Na Oceanie znajduje się także archipelag beirlandzki, wyspy Rekini Ząb i Vroengard.

Część północna Oceanu nazywana jest Morzem Północnym.